05
sre, avg
Zajedničkim radom do boljeg položaja mladih radnika
Category

Zajedničkim radom do boljeg položaja mladih radnika

Razvojni centar za mlade iz Beograda koordinator je, ali ujedno i jedan od deset partnera iz sindikalnog, omladinskog i obrazovnog sektora koji zajedničkim snagama učestvuju u realizaciji projekta „Prava u radu, rad na pravima“.

Zahvaljujući podršci Evropske unije, kroz Erasmus+ program u omladinskom polju, mladi iz Srbije, Bosne i Hercegovine, Severne Makedonije, Crne Gore, Hrvatske i Slovačke u prilici su da se detaljnije informišu o svojim radnim pravima i kako ih koristiti u radnom okruženju, ali i negativnim pojavama koje ih ugrožavaju i dostupnim mehanizmima zaštite. Fokus je stavljen na to da je zadovoljan radnik najproduktivniji i da je stoga mlade važno blagovremeno informisati kako o pravima, tako i o obavezama koje proističu iz radnog odnosa.

Prava u radu rad na pravima 1

Projekat se realizuje od decembra 2018. i započet je ispitivanjem nivoa informisanosti mladih ljudi o sopstvenim pravima i položaju u radnom okruženju. Istraživanje sprovedeno na uzorku od 1000 mladih ljudi zaposlenih u javnom sektoru realizovao je Centar za napredne studije Jugoistočne Evrope Univerziteta u Rijeci, pokazavši da je nivo upoznatosti mladih sa temama projekta izuzetno nizak.

Prateći potrebe mladih ispitane kroz istraživanje, obučeni vršnjački edukatori – mladi sindikalni aktivisti iz uključenih zemalja, razgovarali su tokom leta sa svojim vršnjacima o temama kao što su mobing, prava koja proističu iz materinstva, otvaranju bolovanja, korišćenju slobodnih dana za dodatnu edukaciju i svim drugim pitanjima iz poblasti radnog prava od interesa za mladog čoveka. U Srbiji je preko 200 mladih ljudi do sada je učestvovalo na ovim radionicama i došlo do informacija iz prve ruke, a aktivnosti se nastavljaju!

Pored direktnog rada sa mladima, projekat je iznedrio i informativni i edukativni video materijal, ali i brošuru „Vodič kroz radna prava mladih, pojave koje ih ugrožavaju i dostupne mehanizme zaštite“ kako bi se sva gore navedena pitanja predstavila mladima razumljivim jezikom, uz veliki broj primera iz prakse. Brošura će biti objavljena i u elektronskoj formi na sajtu projekta www.pravauradu.org

Prava u radu rad na pravima 2

„Rezultati projekta zajedno sa preporukama za dalje bavljenje ovom temom, važnom ne samo za mladog čoveka, već i za celokupno društvo, biće predstavljeni na završnoj konferenciji koja će se održati u Beogradu 28-29. novembra, okupljajući predstavnike međunarodnih institucija i državnih struktura kojima su teme projekta u portfoliju“, izjavila je Aleksandra Knežević, programska direktorka Razvojnog centra za mlade i koordinator projekta, dodajući „da je ideja vodilja bila da zadovoljstvo radom predstavlja važan deo sveukupnog zadovoljstva mlade osobe, zbog čega svi moramo posvetiti posebnu pažnju odnosima unutar radnog okruženja“.