05
ned, feb
Kategorija: Zabava

Boško Beuk, novi "muzički" prijatelj RTV Kuršumlija

Ranije smo vas obaveštavali da RTV Kuršumlija zbog velikih naknada organizacijama za zaštitu autorskih prava kompozitora (SOKOJ i OFPS) nije u mogućnosti da emituje muzičke spotove i bilo kakve muzičke sadržaje.

Tako smo veliki broj naših emisija koje su muzičkog karaktera izbacili iz programa, a emisije koje trenutno pratite, u kojima ima izvesnih muzičkih sadržaja, su sa deklaracijama od samih autora tih muzičkih numera, tako da prema ovim organizacijama za zaštitu autorskih prava nemamo nikakvih obaveza.

Zato vas obaveštavamo da je RTV Kuršumlija uspostavila saradnju sa gospodinom Boškom Beukom, autorom brojnih kompozicija iz Španije, čijom ljubaznošću smo dobili deklaraciju kojom ostvarujemo pravo na emitovanje njegovih numera, uključujući spotove njegovih pesama.

Rad našeg prijatelja Boška Beuka možete pratiti i na njegovom YouTube kanalu: http://www.youtube.com/channel/UChiNpYGYOOrjqIifbAS9bfw