26
pon, feb
Savremena GPS oprema u Direkciji za izgradnju opštine Kuršumlija
Kategorija: Društvo

Savremena GPS oprema u Direkciji za izgradnju opštine Kuršumlija

Direkcija za izgradnju opštine Kuršumlija nedavno je kupila veoma kvalitetan GPS sistem tipa RUIDE T-90 sa svom pratećom opremom. Vrednost opreme je 924.000 dinara i kako saznajemo od direktora Direkcije za izgradnju Gorana Đorđevića već su se sva ulaganja do sada isplatila.

Đorđević naglašava da su samo u dva veća premeravanja na teritoji opštine Kuršumlija uštedeli preko 800.000 dinara,  jer kaže da su ranije za jedno premeravanje plaćali drugim firmama preko 400.000 din.

Kada je u pitanju primena ovog GPS sitema, novinar RTV Kuršumlija saznaje da se radi o uređaju, koji služi za sve vrste premeravanja, obnove granica, parcela, puteva i parcele na kojima se obavljaju razni građevinski radovi, obračunava sva merenja koja se tiču tačnog određivanja tačaka u prostoru, kao i tačno i precizno izračunavanje zemljanih masa, odnosno kubature zemljišta.